Inspirerende årsmøde 2024

Den 26. april 2024 afholdt Dansk GlaukomSelskabs sit 10. årsmøde på hotel Marienlyst i Helsingør. Det var en inspirerende dag, hvor der blandt andet var fokus på "The Columbia Method", som er en gennemgang af tre spørgsmål til Hood Report (tilgængelig i flere OCT-softwares), hvilket oftest vil afklare, hvorvidt der er glaukom på et givet scan.

 
Metoden forklares også i artiklen "Improving our understanding, and detection, of glaucomatous damage: An approach based upon optical coherence tomography (OCT)" af Donald C. Hood (Progress in Retinal and Eye Research, Volume 57 March 2017, Pages 46-75).

Emnet behandles også i dette webinar:
 
PS Sæt allerede nu X i kalenderen til det kommende DOS Efteruddannelseskursus 7.-9. marts 2025 i Kolding, hvor emnet bliver glaukom.
 
https://glaucoma.dk/images/IMG-20240427-WA0000.jpg