Nyt fra andre organisationer, forskningsresultater og andre medier, der beskæftiger sig med glaukom.

Cave: Steroidinduceret trykstigning hos børn

Steroidinduceret trykstigning er velkendt og forekommer ved de fleste applikationsformer for steroid.

 • Steroidinduceret trykstigning ses hyppigst ved topical, peri- og intraokulær behandling, men forekommer også ved periokulær (kutan) og systemisk behandling samt i mindre grad ved inhalationsbehandling.
 • Adskillige studier tyder på, at især børn – og specielt mindre børn - er i meget høj risiko for udvikling af betydelig steroidinduceret trykstigning, formentligt på grund af et mere umodent trabekelværk.
 • Glaukom - formentligt steroidinduceret - er en af de hyppigste årsager til svær synsnedsættelse og blindhed hos børn med uveit!
 • Der appelleres derfor til rutinemæssig tryk- og papilmonitorering af alle - specielt børn, som er i steroidbehandling.
 • Mindre børn kan i langt de fleste tilfælde kooperere til Icare-tonometri og større børn koopererer fint til lufttonometri.

 

 

Referencer

 1. Knepper PA et al.: Intraocular pressure and glycosaminoglycan distribution in the rabbit eye: Effect of age and dexamethasone. Exp Eye Res 1978;27:567.
 2. Ohji M et al.: Marked intraocular pressure response to instillation of corticosteroid in children. Am J Ophthalmol 1991;112:450-54.
 3. Kwok AKH et al.: Ocular-hypertensive response to topical steroid in children. Ophthalmology 1997;104:2112-16.
 4. Ng JSK et al.: Ocular hypertensive response to topical dexamethasone in children. A dose-dependent phenomenon. Ophthalmology 2000;107:2097-2100.
 5. *de Boer J et al.: Visual loss in uveitis of childhood. Br J Ophthalmol 2003;87:879-884.
 6.  *Lam DSC et al.: Ocular hypertensive and anti-inflammatory responses to different dosages of topical dexamethasone in children: a randomized trial. Clin Experiment Ophthalmol 2005;33:252-58.
 7.  Al-Shabwan S et al.: Buphthalmos following systemic steroid treatment. J Pediatric Ophthalmol Strabismus 2006;43:311-12.
 8.  Hucheson KA: Steroid-induced glaucoma in an infant. J APPOS 2007;11:522-23.
 9.  Sijssens KM et al.: Ocular hypertension and secondary glaucoma in children with uveitis. Ophthalmology 2006;113:853-59.
 10.  Yamashita T et al.: Steroid-induced glaucoma in children with acute lymphoblastic leukemia. J Glaucoma 2009 Aug 5.

 

 s. krag

Vil du blive bedre til gonioskopi?

Gonioskopi er svært, men vigtigt!

Det er rigtig svært at lave en god beskrivelse af de anatomiske forhold, som man finder ved gonioskopi. Det kræver megen træning. Men, gonioskopi er en vigtig undersøgelse, som udføres alt for sjældent.

Hjemmesiden www.gonioscopy.org er en gennemarbejdet hjemmeside, som viser basale undersøgelsestekniker ved gonioskopi og viser knap 200 eksempler på forskellige vinkelforhold.

Hjemmesiden kan varmt anbefales!

                                                                                                                                             M Kolko

 

Pseudoexfoliations syndrom / Exfoliations syndrom (EFS)

Pseudoexfoliations syndrom / Exfoliations syndrom (EFS) er den hyppigste årsag til sekundært glaukom på vore breddegrader og behandlingsmæssig en stor udfordring:

 • Prævalens af pseudoexfoliationer hos patienter med glaukom er 10 - 20%.
 • Ca. 1/3 af patienter med pseudoexfoliationer udvikler okulær hypertension i løbet af 10 år.
 • Risikoen for udvikling af glaukom ved OHT hos patienter med pseudoexfoliationer er 2-4 gange så høj som ved primær OHT.
 • Der er stigende evidens for, at prognosen for pseudoexfoliations glaukom er dårligere en for POAG.
 • Patienter med pseudoexfoliations glaukom har større tryksvingninger, dårligere respons på medicinsk behandling og hurtigere progression end patienter med POAG, hvorfor de bør monitoreres tættere.

 

European Glaukoma Society (EGS) har udgivet en læseværdig publikation om Exfoliations Syndrom*. Publikationen beskriver de kliniske, patofysiologiske og behandlingsmæssige aspekter at dette spændende syndrom og kan erhverves ved henvendelse til Alcon i Danmark.

*Gábor Holló, Anastasios G. P. Konstas: Exfoliations Syndrome and Exfoliative Glaucoma.

 

S. Krag