Nyt fra andre organisationer, forskningsresultater og andre medier, der beskæftiger sig med glaukom.

Vil du blive bedre til gonioskopi?

Gonioskopi er svært, men vigtigt!

Det er rigtig svært at lave en god beskrivelse af de anatomiske forhold, som man finder ved gonioskopi. Det kræver megen træning. Men, gonioskopi er en vigtig undersøgelse, som udføres alt for sjældent.

Hjemmesiden www.gonioscopy.org er en gennemarbejdet hjemmeside, som viser basale undersøgelsestekniker ved gonioskopi og viser knap 200 eksempler på forskellige vinkelforhold.

Hjemmesiden kan varmt anbefales!

                                                                                                                                             M Kolko

 

Pseudoexfoliations syndrom / Exfoliations syndrom (EFS)

Pseudoexfoliations syndrom / Exfoliations syndrom (EFS) er den hyppigste årsag til sekundært glaukom på vore breddegrader og behandlingsmæssig en stor udfordring:

  • Prævalens af pseudoexfoliationer hos patienter med glaukom er 10 - 20%.
  • Ca. 1/3 af patienter med pseudoexfoliationer udvikler okulær hypertension i løbet af 10 år.
  • Risikoen for udvikling af glaukom ved OHT hos patienter med pseudoexfoliationer er 2-4 gange så høj som ved primær OHT.
  • Der er stigende evidens for, at prognosen for pseudoexfoliations glaukom er dårligere en for POAG.
  • Patienter med pseudoexfoliations glaukom har større tryksvingninger, dårligere respons på medicinsk behandling og hurtigere progression end patienter med POAG, hvorfor de bør monitoreres tættere.

 

European Glaukoma Society (EGS) har udgivet en læseværdig publikation om Exfoliations Syndrom*. Publikationen beskriver de kliniske, patofysiologiske og behandlingsmæssige aspekter at dette spændende syndrom og kan erhverves ved henvendelse til Alcon i Danmark.

*Gábor Holló, Anastasios G. P. Konstas: Exfoliations Syndrome and Exfoliative Glaucoma.

 

S. Krag